Jesteśmy Szkołą z Klasą!

czwartek, 23 czerwca 2016

Po roku pracy nad projektem Centrum Edukacji Obywatelskiej zostaliśmy uhonorowani certyfikatem Szkoła z Klasą 2.0!

W programie aktywnie brali udział dyrektor, nauczyciele i uczniowie. Naszym zadaniem była realizacja poszczególnych ścieżek. 

Zadaniem dyrektora było zmodernizowanie szkolnej strony internetowej i jej zastosowanie w codziennej komunikacji z uczniami i rodzicami.

Zadania nauczycieli:

Projekt edukacyjny – kształtuje samodzielność, kreatywność i umiejętność pracy zespołowej. Projekt może być prowadzony w ramach jednego przedmiotu lub międzyprzedmiotowo. Założeniem projektu edukacyjnego jest rozwiązanie konkretnego problemu lub znalezienie odpowiedzi na postawione pytanie/a badawcze.

Odwrócona lekcja – w ramach tej ścieżki nauczyciel przed lekcją przygotowuje i udostępnia uczniom zestaw materiałów do samodzielnej nauki w domu. W trakcie zajęć w szkole uczniowie mają czas na pogłębianie zdobytej w domu wiedzy, pracę grupową i praktyczne ćwiczenie nabytych umiejętności pod okiem nauczyciela.

Otwarte zasoby i prawa autorskie – uczniowie zdobywają wiedzę o tym, jak i dlaczego należy chronić prawa autorskie swoje i innych. Dowiadują się, dlaczego istotne jest tworzenie materiałów edukacyjnych lub innych dzieł (filmików, zdjęć, muzyki, tekstów literackich), którymi można się dzielić, bez łamania praw autorskich. Zdobywają praktyczną wiedzę o opisywaniu źródeł, tworzeniu bibliografii i korzystaniu z wolnych licencji.

Czytaj (ze zrozumieniem) – uczniowie rozwijają wrażliwość, uczą się rozumieć konteksty kultury, ćwiczą pogłębioną analizę i umiejętność interpretacji. Dzięki temu zadaniu rozwijają pasję czytania i uczą się nie tylko, jak czytać teksty, ale również jak tworzyć własne.

Podsumowaniem projektu był Szkolny Festiwal Szkoły z Klasą 2.0

Odbył się 30 maja 2016 r. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Był on niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w tym roku szkolnym, w którym tyle się działo! Postanowiliśmy, że na Festiwalu przy pomocy nowoczesnych technologii podsumujemy wszystkie nasze projekty, pomysły i osiągnięcia. Dzięki temu w prace nad Festiwalem była zaangażowana każda klasa. Niestety nasz szkolny koordynator nie mógł być na nim obecny, ale wydarzenia rejestrowała pani Jolanta Stępska za co serdecznie jej dziękujemy!

Przedstawiciele klasy I przedstawili swoje efekty prac przy ścieżkach i zadaniach. Zaczęli od prezentacji projektu „Małe i duże wędrówki i podróże”, które realizowali z nauczycielemod języka polskiego i tym samym szkolnym koordynatorem. Przedstawili prezentacje m.in. ze szkolnej wycieczki do Pragi. Dzięki temu mogliśmy wszyscy jeszcze raz przypomnieć sobie wszystkie miejsca, które odwiedziliśmy w listopadzie- publiczność była zachwycona. Następnie w formie mini wykładu, prezentacji multimedialnej i nakręconego filmiku przedstawili projekt „Przyszłość na talerzu”, który realizowali z panią od biologii- Ewą Bielańską. Mogliśmy dowiedzieć się o technologiach przetwarzania produktów spożywczych np. zobaczyliśmy jak uprawia się herbatę, poznaliśmy zasady prawidłowo zaprojektowanej etykiety na dany towar, zapoznaliśmy się z rodzajami niektórych dodatków do żywności a na koniec obejrzeliśmy film Kacpra, Mateusza, Mikołaja i Kuby reklamujący ziemniaki. Film szczególnie spodobał się publiczności przez jego żartobliwy charakter.

Następnie prowadzący szkolną uroczystość zaprosił na scenę przedstawicieli klasy II, którzy zaprezentowali przygotowania i efekty swoich prac na temat historyczny- „Zabory i odzyskanie niepodległości przez Polskę”, który realizowali ze wsparciem pani Kazimiery Susuł.

Kolejnym etapem Festiwalu było zaprezentowanie i podsumowanie projektu eTwinning, w który zaangażowana była klasa II i III. Przedstawiciele zaprezentowali efekty prac klasowych- obejrzeliśmy wszystkie nagrodzone prace, film- jak głosowały na nas inne szkoły biorące udział w projekcie. Na sam koniec koordynator projektu- pani Jolanta Stępska rozdała certyfikaty.

Zadanie dyrektorskie polegało na stworzeniu nowej strony internetowej. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionej firmie informatycznej i nauczycielowi informatyki powstała zupełnie nowa strona szkoły. Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor i przewodniczącemu szkoły jest ona na bieżąco aktualizowana. Umieszczane są na niej informacje o realizowanych projektach, o tym co ciekawego dzieje się w szkole, a także przydatne informacje dla uczniów, rodziców i kandydatów. Przy okazji pracy nad nową stroną, założyliśmy także fanpage szkoły na Facebook’u, który jest aktualizowany przez samorząd uczniowski.
Podsumowując całoroczną prace w projekcie chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami.

Ogromny wkład w realizacje zadania „Male i duże wędrówki i podróże” miał dla nas nasz gość z Indii- Rishabh Shah, przyjechał do Polski w ramach programu World Talks z organizacji AIESEC. Dzięki niemu mogliśmy poszerzyć naszą ścieżkę o róże informacje dotyczące kultury tego interesującego kraju. Mimo, że w Indiach nie udało nam się być, dzięki jego dwu tygodniowej wizycie wiemy o wiele więcej niż Inni rówieśnicy!

Mimo wielu przeszkód, które stawały nam na drodze wiemy, że zrobiliśmy wszystko, aby projekt Szkoła z Klasą 2,0 zrealizować jak najlepiej potrafiliśmy!



poprzednia wiadomość | powrót do listy

O MCE

Małopolskie Centrum Edukacji to marka powstała w 2002 roku. Od początku swojej działalności, skupiając wokół siebie wysokiej klasy specjalistów, postawiła sobie za cel propagowanie oświaty i kształcenia ustawicznego.

Aby realizować przyjęte idee, zgodnie z art. 82 Ustawy o systemie oświaty Rafał Leśniak jako osoba prowadząca powołał:

  • Zaoczne licea ogólnokształcące,
  • Bezpłatne gimnazja dla młodzieży,
  • Placówkę Kształcenia Ustawicznego,
  • Placówkę Doskonalenia Nauczycieli.

Małopolskie Centrum Edukacji zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem: 2.12/00124/2007.

Kontakt z nami

Małopolskie Centrum Edukacji
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój

Seketariat MCE zaprasza:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00
kontakt@malopolska.edu.pl
Telefon: 0 18 26 76 894
Faks: 0 18 26 76 894

Strona główna Małopolskiego Centrum Edukacji »