MIND THE GAP z Ocado Technology

czwartek, 9 czerwca 2016

Uczennice klas pierwszej i trzeciej naszej szkoły miały możliwość wziąć udział w programie edukacyjnym ,,MIND THE GAP” organizowanym przez Ocado Technology Polska z siedzibą w Krakowie.

,,MIND THE GAP” to projekt skierowany dla dziewcząt klas starszych mający na celu popularyzację przedmiotów ścisłych oraz zachęcanie ich do podjęcia w przyszłości studiów technicznych lub matematyczno- przyrodniczych…
Grupa dziewczyn uczestniczyła w sesji prowadzonej przez Panie inżynier, która obejmowała :

Wizyta w Ocado Technology  wywarła na nas ogromne wrażenie, informacje  zdobyte tam przez dziewczyny z pewnością będę motywacja do nauki przedmiotów ścisłych: szczególnie matematyki i informatyki oraz języka angielskiego.

Tekst- pani Dominika Malkiewiczpoprzednia wiadomość | powrót do listy

O MCE

Małopolskie Centrum Edukacji to marka powstała w 2002 roku. Od początku swojej działalności, skupiając wokół siebie wysokiej klasy specjalistów, postawiła sobie za cel propagowanie oświaty i kształcenia ustawicznego.

Aby realizować przyjęte idee, zgodnie z art. 82 Ustawy o systemie oświaty Rafał Leśniak jako osoba prowadząca powołał:

  • Zaoczne licea ogólnokształcące,
  • Bezpłatne gimnazja dla młodzieży,
  • Placówkę Kształcenia Ustawicznego,
  • Placówkę Doskonalenia Nauczycieli.

Małopolskie Centrum Edukacji zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem: 2.12/00124/2007.

Kontakt z nami

Małopolskie Centrum Edukacji
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój

Seketariat MCE zaprasza:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00
kontakt@malopolska.edu.pl
Telefon: 0 18 26 76 894
Faks: 0 18 26 76 894

Strona główna Małopolskiego Centrum Edukacji »