Spektakl profilaktyczny pt. 'ABC Mocarza'

piątek, 5 lutego 2016

5 lutego gościliśmy aktorów z Agencji Artystycznej „Galana”, którzy przyjechali do nas, aby zaprezentować spektakl profilaktyczny pt. „ABC Mocarza” dotyczący dopalaczy.

„ABC Mocarza” to przedstawienie profilaktyczne, poruszające problem związany z tzw. dopalaczami. Problem ten stał się głośnym tematem medialnym ze względu na drastyczne skutki ich zażywania w postaci poważnych powikłań zdrowotnych, a nawet śmierci. W przedstawieniu opisane jest życie pary małżeńskiej Roberta i Ani, o ustabilizowanej sytuacji materialnej i rodzinnej. Jednak ich życie zaczyna się chwiać z powodu nadużywania alkoholu przez Roberta. Następnie jego zachowanie tj. agresja, zmiana nastroju, omamy, zaczynają niepokoić Anię. Następstwem jego nałogów jest utrata pracy. Ania odkrywa, że powodem tych zachowań są dopalacze, postanawia pomóc.

Przedstawienie miało na celu skłonić młodego widza do przemyśleń i refleksji nad zagrożeniami jakie niosą dla zdrowia fizycznego i psychicznego zażywane środki psychoaktywne, zmiany te bardzo często są nieodwracalne.powrót do listy | następna wiadomość

O MCE

Małopolskie Centrum Edukacji to marka powstała w 2002 roku. Od początku swojej działalności, skupiając wokół siebie wysokiej klasy specjalistów, postawiła sobie za cel propagowanie oświaty i kształcenia ustawicznego.

Aby realizować przyjęte idee, zgodnie z art. 82 Ustawy o systemie oświaty Rafał Leśniak jako osoba prowadząca powołał:

  • Zaoczne licea ogólnokształcące,
  • Bezpłatne gimnazja dla młodzieży,
  • Placówkę Kształcenia Ustawicznego,
  • Placówkę Doskonalenia Nauczycieli.

Małopolskie Centrum Edukacji zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem: 2.12/00124/2007.

Kontakt z nami

Małopolskie Centrum Edukacji
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój

Seketariat MCE zaprasza:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00
kontakt@malopolska.edu.pl
Telefon: 0 18 26 76 894
Faks: 0 18 26 76 894

Strona główna Małopolskiego Centrum Edukacji »